Zakres działalności

 

Działalność CIMA obejmuje:

 

  • Współpracę z energetyką zawodową i cieplną w zakresie ubocznych produktów spalania (ups);
  • Współpracę z wyższymi uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, agendami rządowymi
    i samorządowymi w zakresie optymalizacji gospodarki minerałami antropogenicznymi;
  • Merytoryczne wsparcie zmian w normalizacji i prawodawstwie krajowym i UE w obszarze gospodarki minerałami antropogenicznymi, szczególnie dla resortu środowiska i gospodarki;
  • Przygotowanie i prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze minerałów antropogenicznych,
    w tym udział w projektach nowej perspektywy 2014–2020;
  • Zbudowanie i prowadzenie bazy informacyjnej o minerałach antropogenicznych w Polsce oraz technologiach ich modyfikacji do potrzeb produktów potrzebnych gospodarce;
  • Organizację seminariów, konferencji i szkoleń w zakresie inżynierii minerałów antropogenicznych.