Współpraca

CIMA jest zainteresowana współpracą z Ministerstwem Środowiska w zakresie przygotowywania materiałów z obszaru przetwarzania odpadów mineralnych do produktów rynkowych zdolnych.

Strategia Pierwszeństwa dla Wtórnych dotyczy prawie 70 mln ton wytwarzanych w gospodarce odpadów mineralnych, głównie grupy 1 i 10, wdrażana systemowo może zasadniczo zmniejszać ich składowanie oraz skutecznie chronić zasoby naturalne.

Minerały antropogeniczne powstające w procesach spalania mają własności wiążące, zatem mogą one w szerokim zakresie zastępować cement i wapno, co dowodzą badania i praktyka gospodarcza. Uniknięta emisja w tym zakresie jest mierzalna, wykazana w ramach projektu Konwencji Klimatycznej i może być istotnym elementem realizacji strategii Zielonej Gospodarki.

 

file representing a light bulb