Pierwszeństwo dla Wtórnych

PIERWSZEŃSTWO DLA WTÓRNYCH

10 kroków do ochrony zasobów naturalnych

1. Nie bądźmy głupsi od zaradnego rolnika, który w pierwszej kolejności stosuje to, co powstaje w jego gospodarstwie – obornik – do nawożenia swojej roli, a dopiero jak mu go zabraknie to kupuje nawozy sztuczne. Otwórz oczy.

2. Sprawdź ile i jakich zasobów mineralnych potrzebuje gospodarka? Zobacz potrzeby.

3. Określi wskaźniki rzeczywistych kosztów środowiskowych pozyskania zasobów dla poszczególnych surowców. Określ wskaźniki obciążenia środowiska.

4. Przelicz wszystkie koszty, w tym środowiskowe potrzeb surowcowych w zależności od miejsca wytwarzania i wykorzystania, związane z ich pozyskaniem, przetworzeniem do produktu, dostarczeniem w miejsce wykorzystania i wbudowaniem. Ujrzyj obecne koszty surowców naturalnych.

5. Określ zakres zastępowalności surowców naturalnych przez minerały antropogeniczne, czy to powstające na bieżąco czy znajdujące się na składowiskach, ze wskazaniem warunków dostępu do nich. Dostrzeż źródła alternatywne.

6. Określ koszty ewentualnego uzdatnienia tych surowców do potrzebnych produktów oraz dostarczenia w miejsce wykorzystania oraz partnerów w tym procesie. Ustal koszty rozwiązań alternatywnych.

7. Policz oszczędności lub dodatkowe koszty związane z zamiany surowców naturalnych na antropogeniczne oraz miejsce ich powstawania. Zobacz, kto i ile zyskuje lub traci na rozwiązaniach alternatywnych.

8. Dokonaj analizy norm technicznych na poziomie krajowym i UE i wskaż obszary do aktualizacji lub zmiany zgodnie z BAT na świecie. Co i kto powinien uczynić aby zmienić złe normy? Usuń bariery normalizacyjne.

9. Dokonaj analizy procedur w zamówieniach publicznych, czy i jak zawarte jest w nich Pierwszeństwo dla Wtórnych? Co i kto powinien uczynić aby zmienić złe prawo? Usuń bariery formalne.

10. Znajdź partnerów do wdrażania strategii Pierwszeństwo dla Wtórnych, których skuteczna realizacja pozostawi naszym dzieciom więcej zasobów, a mniej składowisk. Razem łatwiej.

 

Green circular economy concept. Arrow infinity symbol with grass on concrete wall.