Nasze projekty

Bieżące projekty, w które zaangażowane jest CIMA:

1. Projekt wytwarzania paliw z odpadów komunalnych na rzecz PGE GiEK S.A. Bełchatów, w części spełnienie wymagań REACH w tym zakresie.

2. Bezodpadowa Energetyka Węglowa (BEW):

  • poprawa własności UPS w procesie energetycznego spalania węgla (projekt GEKON),
  • optymalizacja składu paliw energetycznych w aspekcie uzyskiwania pożądanych cech UPS jako produktu.

3. Ochrona zasobów naturalnych – udział w pracach World Resources Forum http://www.worldresourcesforum.org/ w celu przenoszenia najlepszych praktyk ze świata do Polski w tym zakresie.

4. Pierwszeństwo dla Wtórnych – upowszechnianie stosowania w pierwszej kolejności minerałów antropogenicznych przed naturalnymi – współpraca z Polską Unią UPS.

5. Niskoemisyjna gospodarka – promowanie niskoemisyjnych produktów na bazie minerałów antropogenicznych.

 

to ask one's way