Aktualności

Najnowsze dokumenty, raporty, projekty w GOZ

 1. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy
 2. ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW
 3. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook
 4. 2020 Circular Economy Action Plan International Aspects 
 5. The EIB Circular Economy Guide Supporting the circular transition
 6. Categorisation system for the circular economy
 7. The Global Commitment 2020 Progress Report
 8. Products and Circular Economy Policy recommendations derived from Research & Innovation projects Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019 – even more from less 
 9. Priority Sector Report: Circular EconomyPriority Sector Report: Mobility Technologies 
 10. Implementation tracking table 
 11. STRATEGIC RESEARCH AND INNOVATION AGENDA ON CIRCULAR ECONOMY SEPTEMBER 2020
 12. Completing the picture how the circular economy tackles climate change
 13. Global Energy Review 2020 The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions
 14. 10 circular investment opportunities for a resilient recovery
 15. Circular economy and the Covid-19 recovery
 16. The Circular Economy in Cities and Regions
 17. Pathways to a circular economy in cities and regions
 18. How policymakers can achieve a resilient recovery with the circular economy
 19. Circular Economy Guidebook for Cities
 20. GlobalABC Roadmap for Buildings and Construction 2020-2050 Towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings and construction sector
 21. European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) Coordination Group Leadership Group on Construction
 22. European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) Coordination Group Inspirational Guidelines for CE Roadmapping Process
 23. ProcurCompEU Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów do spraw zamówień publicznych
 24. Bio-based Industries Joint Undertaking’s projects on circular economy and circular bio-based economy with local and regional components
 25. Coal 2020 Analysis and forecast to 2025

 

Współpraca międzynarodowa w ramach wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego

20 listopada Ambasada Republiki Indonezji wraz z Instytutem Zrównoważonego Rozwoju 3HK EU-ASEAN organizowała Webinarium “Minerały Antropogeniczne i ich Wkład w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego”. Spotkanie miało na celu pogłębienie zrozumienia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki zrównoważonej, zwłaszcza w odniesieniu do minerałów antropogenicznych, które mogą stać się przyczynkiem dla dwustronnej współpracy między Indonezją a Polską. Honorowego patronatu webinarium udzielili: Minister Środowiska RI oraz Minister Klimatu i Środowiska RP.  Dr Tomasz Szczygielski był jednym z prelegentów podczas webinarium.

 

 

 

 

 

Gospodarka obiegu zamkniętego na Politechnice Warszawskiej

     Przejście na gospodarkę opartą na funkcjonowaniu zgodnie z zasadami cechującymi gospodarkę obiegu zamkniętego to rewolucją w globalnej gospodarce. To nowy sposób patrzenia na zasoby, a jego źródłem jest świadomość kończących się surowców naturalnych, konieczność poniesienia odpowiedzialności za ochronę potrzeb przyszłych pokoleń, troska o środowisko naturalne i jego kondycję oraz realna chęć zmiany zasad jakimi kieruje się gospodarka. Politechnika Warszawska to miejsce szczególne dla wdrażania idei związanych z ochroną surowców naturalnych, to tu kształcą się przyszli inżynierowie, których wiedza na temat GOZ, ukierunkowana na konieczność praktycznego jej wykorzystania w gospodarce przyniesie skutki w postaci kreowania nowych modeli biznesowych oraz wprowadzania rozwiązań wspierających GOZ w przedsiębiorstwach.
     

Z tego względu staramy się aby zasady GOZ były wyraźnie obecne w procesie kształcenia, również na przedmiotach Ochrona środowiska w rozwoju infrastruktury oraz Polityka rozwoju zrównoważonego. Dynamiczny rozwój infrastruktury oparty jest na korzystaniu z surowców naturalnych i wtórnych. Relacja do środowiska jest fundamentalna w tym obszarze. Gospodarka obiegu zamkniętego to podstawowe narzędzie jakie musimy obrać dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Celem wykładów jest między innymi zarysowanie młodzieży perspektyw rozwoju w tym zakresie na najbliższe dekady. Być może dla części z nich będzie to ciekawe jako wyzwanie na przyszłość, w tym rozwoju własnego i pracy zawodowej.
Poniżej chcemy przedstawić efekty pracy naszej oraz Studentów I roku studiów magisterskich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Są to zarówno materiały wykładowe, analizowane przez studentów materiały dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego oraz prezentacje wykonane przez Studentów.
     

Z przyjemnością informujemy i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Politechniki Warszawskiej, poświęconej gospodarce obiegu zamkniętego, która stanowi źródło informacji dotyczących działań Politechniki we wdrażaniu idei GOZ. Link do strony KLIK. 

Zapraszamy do lektury (Strona jest bieżąco aktualizowana, wkrótce pojawią się nasze nowe prezentacje i materiały).
W przypadku pytań również do kontaktu: tomasz.szczygielski@pw.edu.pl lub dagmara.maslowska.pw@gmail.com

Wykłady:
1. RESEARCH AND INNOVATION ROADMAP 2050 A Sustainable and Competitive Future for European Raw Materials – short summary 
RAPORT 

2. ŹRÓDŁA I EWOLUCJA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Cz.1 

3. CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

4. POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU_UE

5. AGENDA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030: W KIERUNKU POMYŚLNEGO WDROŻENIA W POLSCE perspektywa OECD

6. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, Raport 2018

European Resources Forum 2020:

7. Towards a resource efficient, circular and low carbon economy Dr Hans Bruyninckx European Resources Forum 3 November 2020

8. A SYSTEM CHANGE COMPASS Implementing the European Green Deal in a time of recovery, 3rd November 2020

 

Prezentacje studentów Politechniki Warszawskiej:

1. Zrównoważone środowisko w celach zrównoważonego rozwoju – Weronika Szyperek
Piotr Zaręba
2. Declaration from the Addis Ababa civil society forum on financing for development- Emilia Trojanowska, Agnieszka Wątrobska  
3. Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest istotna?- Michalina Domaradzka, Angelika Dziedzic, Aleksandra Dziubak 
4. The circularity gap report – Michał Jaworowski, Dominika Ponichtera 
5. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions-Michalina Domaradzka Aleksandra Dziubak, Angelika Dziedzic, Politechnika Warszawska  
6. Godne życie dla wszystkich: od wizji do wspólnego działania-Magdalena Miarczyńska, Bartosz Guzy, Wojciech Kos
7. Projektowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym-Emilia Trojanowska, Agnieszka Wątrobska
8. Concept dla 2020 roku- Dorota Markowska, Paweł Mikołajewski
Piotr Żmudziński 

Postery nt. celów zrównoważonego rozwoju
Cel1, cel 2, cel 4, cel 5, cel 6, cel9

Materiały omawiane podczas zajęć: 

Brussels, 27.2.2013 COM(2013) 92 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A DECENT LIFE FOR ALL: Ending poverty and giving the world a sustainable future  

Brussels, 2.6.2014 COM(2014) 335 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A decent Life for all: from vision to collective action  

Brussels, 2.6.2014 COM(2014) 335 final ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A DECENT LIFE FOR ALL: FROM VISION TO COLLECTIVE ACTION

A New Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015′ – Council conclusions Brussels, 26 May 2015 (OR. en) 9241/15  

Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2015 [without reference to a Main Committee (A/69/L.82)] 69/313. Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)

DECLARATION FROM THE ADDIS ABABA CIVIL SOCIETY FORUM ON FINANCING FOR DEVELOPMENT
July 12, 2015 

INTERNATIONAL BUSINESS FORUM Third International Conference on Financing for Development Addis Ababa, Ethiopia 14 July 2015  

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBSERVATORY DURING THE 2018-2020 TERM OF OFFICE  

2019 Annual Report On the implementation of the European Union’s instruments for financing external actions in 2018

Big world, small planet: Abundance within planetary boundaries January 2015

Raport Circular Transition Indicators V1.0 – Metrics for business, by business 

MAPA GOZ

Europejski Zielony Ład

Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu 

Polityka Surowcowa Państwa 

Bilans zasobów złóż kopalin

Circularity GAP Report Austria

Pytania i odpowiedzi: Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy

Nowy plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – strona internetowa

Zestawienie informacji: Nowy plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Nowe materiały wideo na temat gospodarki o obiegu zamkniętym: tworzywa sztuczne

Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy

Załącznik do nowego planu działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy

Dokument roboczy służb Komisji „W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu światowym: aktualna sytuacja”

Badanie Eurobarometr: Ochrona środowiska i klimatu jest ważna dla ponad 90 proc. obywateli europejskich

Pierwszy plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – strona internetowa

 

Gospodarka obiegu zamkniętego: anuluje słowo „odpad”

Gospodarka liniowa, charakteryzująca się prostoliniowym procesem przepływu materiałów; od wydobycia z ziemi, przez produkcję, dostarczenie  do klienta, po wyrzucenie końcu do kosza. Model określany przez niektórych jako model „Cradle to Grave”. Poniższy rysunek pięknie ilustruje ten ruch. To bilet w jedną stronę – na wysypisko.

Nawet samo spojrzenie na model liniowy wydaje się nieefektywne i marnotrawne, żyliśmy przez dekady wygody, szybkiego wzrostu gospodarczego.

Model kołowy jest znany jako „zamknięty obieg”, jest to regeneracyjny model ekonomiczny mający na celu minimalizację odpadów i maksymalizację zasobów. Zanim produkty osiągną koniec okresu użytkowania, są ponownie wprowadzane do procesu produkcyjnego w celu ponownego wytworzenia. Może to oznaczać utworzenie tego samego produktu, co wcześniej lub zupełnie nowej oferty.

Dlaczego nie kierowaliśmy się zasadami gospodarki obiegu zamkniętego wcześniej? Cóż, nie można po prostu ponownie wprowadzić starego produktu z powrotem do systemu, gdy zostanie użyty przez klienta. Produkty i opakowania są projektowane od lat w taki sposób, aby były jak najlżejsze, aby obniżyć koszty ich dostawy i skrócić okres użytkowania. Innymi słowy, zbudowane po to, by je wyrzucić. Oznacza to, że wiele użytych materiałów nie nadawałoby się do ponownego wytworzenia, a nawet recyklingu.

Aby przejść na gospodarkę obiegu zamkniętego, proces produkcyjny w każdej firmie musi przejść dość poważną zmianę. Na przykład zmiany w procesie projektowania muszą dotyczyć wydłużenia żywotności produktu i umożliwienia jego zbierania i regeneracji lub przynajmniej recyklingu i sprzedaży innej firmie do wykorzystania.

„To co jest odpadem dla jednej osoby, może być skarbem dla drugiej”.

To prowadzi do kluczowego elementu GOZ, którym jest „Współpraca”. Tak, nawet w przypadku bezpośrednich konkurentów. W ciągu następnej dekady nieuniknione stanie się, że firmy będą współpracować i komunikować się, aby umożliwić przepływ materiałów między nimi. Co więcej, nawet dzielić tę samą maszynę. Ma to większy sens finansowy i jest korzystne dla naszej planety.

„Tu chodzi o lepszą gospodarkę, ponieważ GOZ ma lepsze wyniki ekonomiczne, lepsze wyniki społeczne, lepsze wyniki środowiskowe. Chodzi o tworzenie bogactwa, a nie tylko jego wydobywanie, i jest to ekonomia, która ma sens, ponieważ może działać w dłuższej perspektywie ”// Andrew Morlet, dyrektor generalny Fundacji Ellen MacArthur.

Liniowy model ekonomiczny, którym się „objadaliśmy” przez ostatnie dwie dekady, pozwolił na stały wzrost gospodarczy, ale dobrze go wyczerpaliśmy. W rzeczywistości to mało powiedziane, ponieważ globalna gospodarka ma około 257 bilionów dolarów długu, a światowi przywódcy ogłosili kryzys klimatyczny.

Aby z powodzeniem wprowadzić nowy model ekonomiczny, musi on uwzględniać potrójny wynik finansowy. Zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny. Użyto określenia „Ekonomiczny”, ponieważ aby każdy model odniósł sukces, konieczne jest kontynuowanie wzrostu gospodarczego wraz z regeneracją zdrowia planety. Powodem, dla którego gospodarka obiegu zamkniętego jest tak ekscytującą perspektywą, jest to, że pozwala gospodarce rosnąć. Nowe możliwości pozyskiwania przychodów pojawią się, gdy firmy znajdą sposoby na monetyzację swoich odpadów; koszty ogólne spadną, gdy zasoby będą współdzielone i poddawane recyklingowi. Co najważniejsze, badania wykazały, że GOZ  ma zdolność oddzielania wzrostu gospodarczego i rozwoju ludzkiego od wydobywania zasobów i wytwarzania odpadów.

Pojawili się jednak krytycy przejścia w kierunku GOZ. Wielu uważa, że jest to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, a samo prawo termodynamiki sugeruje, że rozwój człowieka lub wzrost populacji musi nieuchronnie skutkować większym zużyciem energii. Oznaczałoby to, że wspomniane wcześniej rozdzielenie nie byłoby możliwe. Jednak gdyby ta energia pochodziła ze źródła odnawialnego, w rzeczywistości zostałaby uznana za obiegową. Innym powodem do pozytywnego nastawienia jest fakt, że gospodarka USA nie zwiększyła zużycia energii elektrycznej w ciągu ostatniej dekady, a mimo to ich rozwój i liczba ludności nadal rosną.

Oczywiście istnieją inne przeszkody, głównie związane z brakiem infrastruktury systemowej i powolnym postępem decydentów. Jednak te przeszkody, mają mniej wspólnego z brakiem potencjału tego modelu, a bardziej spowodowane są jego „niemowlęctwem”. Polityka rozwija się, a systemy podążają za nią.

Obecnie znajdujemy się w samym środku największego kryzysu zdrowia publicznego od pokoleń. Covid-19 przedarł się przez światową populację i spowodował całkowite zamknięcie gospodarek. Uwydatnia ogromne wady zepsutego systemu, w którym żyjemy.  Regeneracyjny charakter gospodarki obiegu zamkniętego oznacza znacznie wyższy poziom odporności. Niezależnie od tego, czy będzie to odporność na globalną pandemię, katastrofy związane ze zmianą klimatu, czy nawet wojny światowe; mniejsze uzależnienie od łańcuchów dostaw i znacznie bardziej pomysłowe modele biznesowe mogą być jedynie pozytywną zmianą w sposobie życia i pracy.

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało w 2018 roku raport, w którym przedstawiono wiele nowych modeli cyrkularnych, szczególnie w miastach. Ponadto Komisja Europejska właśnie przyjęła nowy plan działania dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego – jeden z głównych elementów składowych Europejskiego Zielonego Ładu, nowej europejskiej agendy na rzecz zrównoważonego wzrostu. Nowy plan działania, obejmujący środki stosowane w całym cyklu życia produktów, ma na celu dostosowanie gospodarki europejskiej do zielonej przyszłości, wzmocnienie konkurencyjności przy jednoczesnej ochronie środowiska i przyznaniu nowych praw konsumentom.

Więc, co dalej? Jak to osiągniemy? Aby system działał, potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Firmy muszą wprowadzać innowacje, rozpoczynać, próbować, ulepszać modele i działać bardziej cyklicznie. Musimy popełniać błędy i wykorzystywać je jako proces uczenia się, a nie rezygnację z systemu, zanim dostanie szansę na rozwój. Możliwości dla start-upów są niewiarygodne, a im więcej polityk zostanie opracowanych wokół GOZ, tym więcej dotacji i funduszy będzie dostępnych, więc naprawdę nie było lepszego czasu, aby sprawdzić czy to nam odpowiada, niezależnie od tego, czy jest to istniejąca firma czy w przygotowaniu.

Współpraca musi znajdować się w centrum tej zmiany. Żaden pojedynczy influencer nie będzie w stanie dokonać przejścia, polega to na systemowej współpracy. Między rządami, między firmami, osobami fizycznymi i organizacjami non-profit. Mając to wszystko na swoim miejscu, będziemy mieć system gospodarczy, który będzie służył nie tylko nam, ale także tym, którzy zostali zmarginalizowani, innym gatunkom na skraju wyginięcia, naszym oceanom, naszej atmosferze, naszym lasom. Wisienką na torcie jest to, że system będzie również służył naszemu pragnieniu stałego wzrostu gospodarczego i dobrobytu; może nie tak szybko, ale z pewnością bardziej długoterminowo i odpornie.

 

ŹRÓDŁO: A Circular Economy: Cancelling the word ‘Waste’, KLIK

 

 


Nowy Raport Klubu Rzymskiego

Z okazji 50–lecia Klubu Rzymskiego Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej postanowił wydać tłumaczenie nowego, jubileuszowego raportu.
Obecne opracowanie zostało przygotowane tym razem przez międzynarodowy zespół kompetentnych pasjonatów, którzy zajmują się przyszłością świata. Okazuje się, że wszędzie na świecie istnieją ludzie, którzy troszczą się o dalsze losy ludzkości i jej środowiska naturalnego.

„…Na wstępie zwraca uwagę sam tytuł opracowania: Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety. Tytuł ten pobudza do refleksji. Zaczyna się od krótkiego wezwania do działania, a więc zachęca do aktywności. Dalsze słowa tytułu wskazują na diagnozę i kierunek działania i choć może nie brzmią naukowo, to autorom chodziło o szerszy rezonans raportu, a poprzez nieszablonowe określenia bardziej medialne jego nagłośnienie.
Raport kierunkuje czytelnika na potrzebę poszukiwania równowagi w oparciu o zasady Kapitalizmu Przyrodniczego:
-wykorzystuj wszystkie zasoby o wiele bardziej produktywnie,
-przeprojektuj sposób, w jaki dostarczamy energię, żywimy się oraz wytwarzamy i dostarczamy usług, których pragniemy, posługując się takimi podejściami jak gospodarka obiegu zamkniętego i biomimikra,
-regeneruj kapitał ludzki i przyrodniczy.
Oddając polskie tłumaczenie raportu, chcemy nie tylko dokumentować uniwersalny dorobek – przesłanie Klubu Rzymskiego, ale także pokazywać, że można inaczej działać, niż narzucają to społeczeństwom współcześni politycy. Dzisiejsza doraźność obciążająca zbiorowe myślenie jest długofalowo zabójcza i wymaga pokazania przekonywującej
alternatywy, którą znajdujemy w raporcie. Czy można świat urządzić inaczej? Raport daje odpowiedź na to pytanie…”
Warszawa, marzec 2018 Prof. dr hab. Julian Auleytner
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim

Raport do pobrania tutaj (klik).

 

Rewolucyjne zmiany w energetyce – NetPower

Emisje przemysłowe to globalny problem naszych czasów. Zmagają się z nim naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska, ustawodawcy i politycy a przede wszystkim sami winowajcy – przemysł. Zdaniem naukowców coraz większe emisje dwutlenku węgla napędzają ryzyko katastrofalnych zmian klimatycznych. Kłopot w tym, że jesteśmy obecnie uzależnieni od luksusów, jakie paliwa kopalne wniosły do naszego życia a spalanie paliw kopalnych prawdopodobnie będziemy kontynuować przez kolejne dziesięciolecia.

Istnieje wiele inicjatyw mających na celu zmniejszać ilość emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery, między innymi te mające obniżyć emisje z sektora energetycznego opartego o paliwa kopalne. Najważniejszy światowy organ w tej dziedzinie, Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatycznych, opracował najbardziej ekonomicznie opłacalne drogi do osiągnięcia celów emisji określonych w porozumieniu klimatycznym w Paryżu. Modele te pokazują, że bez masowego wdrażania technologii wychwytywania dwutlenku węgla nie można utrzymać średniej temperatury na świecie poniżej 2 ° C. W rzeczywistości 101 spośród 116 opcji opracowanych przez IPCC mówi, że świat musi nie tylko wychwytywać emisje z elektrowni i elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi, ale także wysysać je z powietrza, aby wytworzyć „ujemne emisje”, a technologie te powinny być skomercjalizowane.

Temu służyć ma koncepcja Bezodpadowej Energetyki Węglowej, która jest przedmiotem prac Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych (wykorzystujemy odpady z energetyki węglowej w przemyśle przez co zapobiegamy emisjom związanym z procesami wydobycia surowców naturalnych i produkcji na ich bazie materiałów).

Net Power, przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Północnej Karolinie w pilotażowym zakładzie w Houston zainwestuje 150 milionów dolarów w nowe podejście do wdrażania technologii wychwytywania dwutlenku węgla, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki używamy gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej.

Uruchomione dzisiaj firmy energetyczne muszą patrzeć w przyszłość znacznie szerzej. Jeśli przyjmiemy, że w przyszłości wszystkie nowe elektrownie zasilane paliwami kopalnymi nie będą miały innego wyjścia, jak tylko uwzględnić wychwytywanie dwutlenku węgla – biorąc pod uwagę modele IPCC, pierwszym celem każde spółki energetycznej powinno być opracowanie sposobu na wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla, bez podnoszenia kosztów energii elektrycznej. Net Power przedstawia jeden z nich.

System Allama

Rdzeniem rozwiązania jest nowy typ turbiny gazowej, aktualizacja technologii, która niewiele się zmieniła od czasu swojego wynalazku 150 lat temu. Zadaniem turbiny jest przekształcenie energii cieplnej w energię mechaniczną, którą następnie można przekształcić w energię elektryczną. Wszystkie turbiny wykorzystują obecnie parę lub mieszaninę gorących gazów do przesyłania energii z jednej formy do drugiej, ale proces ten jest nieefektywny. System Allama wykorzystuje dwutlenek węgla, aby osiągnąć transfer ciepła i w rezultacie uzyskuje znacznie wyższą efektywność. Elektrownie NET mają kilka kluczowych cech, które pozwalają im z natury wyeliminować wszystkie emisje do powietrza. Oznacza to, że do atmosfery nie dostaje się dwutlenek węgla, cząstki stałe, rtęć, SOX lub NOX. Jedynymi głównymi produktami ubocznymi elektrowni NET są: ciekła woda i wysokociśnieniowy, o wysokiej czystości strumień dwutlenku węgla, przesyłany do rurociągu w celu sekwestracji lub wykorzystania w procesach przemysłowych. Elektrownie są tradycyjnie ogromnymi odbiorcami wody. Elektrownie NET nie wykorzystują pary do produkcji energii, więc mogą faktycznie wyeliminować zużycie wody tylko nieznacznie zmniejszając wydajność instalacji.

Nie ma gwarancji, że technologia opracowania przez Net Power się powiedzie. Elektrownia, która spala paliwa kopalne bez emisji gazów cieplarnianych i produkuje energię elektryczną, która nie kosztuje więcej – czego chcieć więcej?

Źródło informacji (klik)

Po więcej informacji na temat technologii zapraszamy na stronę Net Power (klik).

 

O Bezodpadowej Energetyce Węglowej …

Gospodarka o obiegu zamkniętym to temat któremu od dłuższego czasu poświęcane są konferencje i artykuły w czasopismach naukowych. Jednak coraz częściej i chętniej poruszany jest także w mediach czy na łamach wydawnictw popularnych czasopism. Jest to wynik obecnego już od dłuższego czasu trendu w kreowaniu ustawodawstwa unijnego, które w niedalekiej przyszłości przełoży się na grunt prawa polskiego ale również wynika z coraz większego zrozumienia słuszności idei i chęci zwiększania świadomości wśród większego grona odbiorców.

Tematyce Gospodarki o obiegu zamkniętym poświęcono między innymi dodatek specjalny ogólnopolskiego dziennika ekonomiczno-prawnego „Rzeczpospolita”, w którym ukazał się tekst dotyczący Bezodpadowej Energetyki Węglowej (klik).  

Cały materiał – dodatek specjalny (klik).  

Zapraszamy do lektury.

 

Szczyt klimatyczny COP23

W dniach 6-17 listopada w Bonn odbył się kolejny, 23. szczyt klimatyczny ONZ – COP 23. Podczas tegorocznego wydarzenia delegaci prawie 200 krajów opracowali zasady wdrażania porozumienia paryskiego, którego głównym celem jest obniżenie globalnego ocieplenia. Ostatecznie zasady implementacji porozumienia paryskiego mają być przyjęte w grudniu 2018 roku podczas szczytu klimatycznego w Katowicach.

Podczas COP23 polskiej delegacji przewodniczył minister środowiska prof. Jan Szyszko. Przedmiotem polskiego wydarzenia towarzyszącego szczytowi klimatycznemu była „Bezodpadowa energetyka węglowa jako element wdrażania Porozumienia paryskiego”, prezentacja odbyła się 14 listopada 2017 r., w której udział wzięli Pan Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej oraz dr inż. Tomasz Szczygielski.

Bezodpadowa energetyka węglowa to podejście dzięki któremu wykorzystując w gospodarce minerały antropogeniczne powstające podczas procesu spalania węgla w zastępstwie naturalnych surowców mineralnych realizujemy idee gospodarki o obiegu zamkniętym, a przede wszystkim wpływamy na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla emitowanego w wielu sektorach przemysłu, m.in. w budownictwie. Taka sytuacja możliwa jest między innymi dzięki udoskonaleniu procesów spalania węgla w energetyce.

 

Poniżej fragmenty wypowiedzi wiceministra środowiska pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej Pana Pawła Sałka oraz dr inż. Tomasza Szczygielskiego:

Jeżeli mamy w górnictwie czy energetyce minerały, które powstają z wydobycia węgla, czy ze spalania go w energetyce to jeżeli spełnią one wymagania produktu, powinny być wykorzystane w pierwszej kolejności budownictwie inżynieryjnym. W ten sposób możemy wesprzeć górnictwo i energetykę, odciążając je od nadmiaru tych minerałów. Jednocześnie możemy zaoszczędzić zasoby naturalne poprzez wykorzystanie tychże w pierwszej kolejności – dr inż. Tomasz Szczygielski

Produkty powstałe przy spalaniu węgla mogą być wykorzystywane na szeroką skalę. Można je wykorzystywać w budownictwie drogowym, w budownictwie, w konstrukcjach czy do stabilizacji gruntów, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o sprawy powodziowe, osuwiska, które mogą się zdarzyć, a także te uszlachetnione tzw. uboczne produkty spalania mogą być wykorzystywane do neutralizacji terenów zdegradowanych, poprzemysłowych – wyjaśnia minister Paweł Sałek.

Lepiej używać popiół niż go wyrzucać. Liczymy, że nasze rozwiązanie spotka się tu w Bonn, podczas konferencji COP23, z dużym zainteresowaniem na świecie – wiceminister Sałek.

Węgiel jest ważnym elementem gospodarki i produkcji energii. Popioły, które powstają w trakcie jego spalania, można z powodzeniem wykorzystywać m.in. w sektorze budowlanym. To co jest kosztem, może pomóc zaoszczędzić zasoby naturalne – wiceminister Paweł Sałek

Łącznie na świecie wytwarzamy ok. 1,2 mld ton popiołów rocznie. Skuteczne wykorzystanie ich w budownictwie jako spoiwa, daje szansę na uniknięcie rocznie ok. 500 mln ton emisji CO2 – tłumaczył dr inż. Tomasz Szczygielski z Politechniki Warszawskiej

Polska chce być liderem w promowaniu takich rozwiązań. Kluczowa jest symbioza górnictwa i energetyki z infrastrukturą i budownictwem – dodał dr Szczygielski.

Na temat polskiej prezentacji podczas tegorocznego szczytu klimatycznego przeczytać możemy również: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/bezodpadowa-energetyka-weglowa-na-cop23/ http://www.energetyka24.com/697792,polska-promuje-bezodpadowa-energetyke-weglowa-na-cop23

Prezentacja przedstawiona podczas wydarzenia (klik).

 

Źródło fragmentów wypowiedzi: http://www.energetyka24.com/697792,polska-promuje-bezodpadowa-energetyke-weglowa-na-cop23

 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Make Resources Count poświęconej działaniom związanym z ochroną zasobów surowców naturalnych i redukcją powstawania odpadów, a przede wszystkim gospodarką o obiegu zamkniętym. Na stronie znajduje się wiele materiałów w formie raportów i broszur informacyjnych m.in. na temat:

– mierzenia i monitorowania zasobooszczędności,

– projektowania,

– wydłużania żywotności produktów,

– instrumentów ekonomicznych w gospodarce o obiegu zamkniętym,

– recyklingu,

– zapobiegania powstawaniu odpadów i wielu innych zagadnień.

schowek-1

 

Udział Rządów grupy G20 może przyczynić się do wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym…

W ostatnich latach gospodarka o obiegu zamkniętym zyskała coraz większą uwagę świata, między innymi ze względu na uznanie, że bezpieczeństwo dostaw zasobów i zrównoważony rozwój środowiska mają decydujące znaczenie dla dobrobytu krajów i przedsiębiorstw. Sprawozdanie opublikowane 2 czerwca br. wzywa kraje grupy G20 do opracowania ram, które usprawnią gospodarkę o obiegu zamkniętym, wdrożą zrównoważone tryby produkcji i konsumpcji.schowek-2

W tym kontekście rządy zachęcają do: 1) włączenia gospodarki o obiegu zamkniętym w dyskusje na temat wdrożenia Agendy 2030 rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Porozumienia Paryskiego, 2) prace nad uzgodnieniem terminologii dla produktów i procesów w gospodarce o obiegu zamkniętym, 3) popytu na produkty i usługi funkcjonujące w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, 4) wspieranie przejrzystości w ramach globalnych łańcuchów dostaw, 5) ułatwianie finansowania dla tworzenia łańcuchów dostaw w gospodarce o obiegu zamkniętym i 6) aktywne rozwiązywanie problemów związanych z transformacją gospodarki. Strategia przygotowana została dla niemieckiej prezydencji grupy G20 w latach 2016-17, aby dostarczyć informacji na temat bieżącego dialogu z decydentami G20 i innymi zainteresowanymi stronami. Sieć instytutów badawczych o nazwie Think20 (T20) opracowuje zalecenia polityczne w ramach tematycznych grup roboczych, które są następnie publikowane w formie dokumentów politycznych (Policy Briefs). Powołano grupę roboczą, której współprzewodniczył Vasileios Rizos, badacz CEPS, w celu przeprowadzenia pogłębionej analizy sposobów, w jaki rządy G20 mogą wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Raport został przygotowany przez Vasileiosa Rizosa, Arno Behrensa (starszy pracownik naukowy CEPS), Davida Rinaldiego (pracownik naukowy CEPS) i Eleanor Drabik (badacz CEPS).

schowek-3

W raporcie opisane zostały zdefiniowane przez grupę naukowców wyzwania i propozycje.

Wyzwania

Jedna kwestia dotyczy wzorców konsumpcyjnych, które są kluczowym czynnikiem napędowym transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomimo pojawienia się już produktów i usług funkcjonujących zgodnie z jej zasadami to nadal zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania jest niskie, szczególnie w porównaniu z produktami opracowanymi za pomocą liniowych modeli biznesowych (DSGC, 2015). Badania wykazały, że obecnie brak jest popytu na produkty i usługi funkcjonujące w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym co stanowi jedną z głównych barier dla jej rozwoju (zob. Rizos i in., 2016). Rządy muszą zatem przyjąć politykę i środki zachęcające do popytu na takie produkty i usługi oraz stymulować przyjęcie na dużą skalę cyrkularnych modeli biznesowych.

Kolejnym wyzwaniem jest sektor finansowy i produkty finansowe, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, które muszą dostosować się do zmieniającego się środowiska. Niszczący charakter większości modeli w gospodarce o obiegu zamkniętym wymaga doprecyzowania metod finansowania, w tym umów leasingowych i ubezpieczeniowych. Kilka czynników wpływa na profil ryzyka nowych inicjatyw biznesowych i ogranicza ich finansowalność: niepewność co do wartości produktów, które mają być wykorzystane jako wkład w rynkach wtórnych, przedłużenie zestawienia bilansowego, dłuższy czas życia aktywów i międzysektorowy charakter modelu gospodarki o obiegu zamkniętym wymagający systemowej analizy ryzyka.

Osiągnięcie dużej, przemysłowej „okrągłej” transformacji spowodowałoby również znaczną zmianę naszych wzorców produkcji i konsumpcji. Na przykład produkcja i konsumpcja żywności nie może być uznana za trwałą, a okres przejściowy wymagałby nowych metod produkcji, różnych łańcuchów dostaw żywności i nowego podejścia do konsumpcji (Rood i in., 2017). Te zmiany w sektorze żywności i innych sektorach gospodarki będą miały z kolei znaczący wpływ na gospodarkę kraju, środowisko i społeczeństwo. Dalsze efekty będą mieć znaczenie międzynarodowe, ponieważ wiele rozwiniętych krajów jest uzależniona od importu surowców z krajów o niskim dochodzie. Zrozumienie tych skutków ma kluczowe znaczenie dla rządów G20 w opracowywaniu i wdrażaniu przyszłych polityk w tej dziedzinie.

Zdaniem Komisji Europejskiej (2016, s. 3), „gospodarka współdzielenia” (collaborative economy) odnosi się do modeli biznesowych, w których działania są ułatwiane przez współpracujące platformy, które tworzą otwarty rynek dla tymczasowego wykorzystania towarów lub usług często świadczonych przez osoby prywatne”. Takie modele zostały wykorzystane, na przykład, w usługach wynajmu samochodów i zakwaterowaniu. Produkt jako usługa „odnosi się do koncepcji oferowania produktu jako usługi, co stawia wyzwanie dla tradycyjnego podejścia biznesowego polegającego na sprzedaży produktów materialnych. Można ją wdrożyć poprzez praktykę leasingu, wynajmu, zapłaty za użytkowanie lub wydajnościowe modele biznesowe (Tukker, 2004)

schowek-4Propozycje

W świetle wyzwań przedstawionych powyżej niniejsza podsumowanie zawiera listę propozycji działań, które mają podjąć kraje G20 w celu wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Lista propozycji działań, które mają zostać podjęte przez kraje G20

– Grupa G20 powinna uwzględnić gospodarkę o obiegu zamkniętym w dyskusjach na temat realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Porozumienia Paryskiego.

– Grupa G20 powinna wspólnie pracować nad uzgodnieniem terminologii dotyczącej produktów i procesów mających znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (np. regeneracja, odnowa, przedłużenie żywotności, możliwość powtórnego wykorzystania, wielokrotnego użytku itd.).

– Na podstawie uzgodnionych ram terminologicznych Grupa G20 powinna opracować i stosować wspólne ramy wskaźników do monitorowania wyników krajów i firm na całym świecie.

– Rządy G20 powinny korzystać z zamówień publicznych w celu wsparcia popytu na produkty i usługi funkcjonujące w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, biorąc pod uwagę korzyści płynące z wydłużania życia produktów lub usług.

– Rządy krajów G20 powinny również zbadać różnicowanie podatkowe w odniesieniu do produktów i usług funkcjonujących w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Przeniesienie opodatkowania z pracy na działania szkodliwe dla środowiska, w tym wykorzystanie zasobów, może odblokować możliwości krajów grupy G20.

– Rządy krajów G20 powinny wspierać przejrzystość w ramach globalnych łańcuchów dostaw w odniesieniu do pochodzenia i składu produktów i materiałów (np. poprzez wspieranie opracowywania norm i etykiet dla firm).

– Grupa G20 powinna zadbać o to, aby działania w sferze ułatwień inwestycyjnych dotyczyły gospodarki o obiegu zamkniętym jako kluczowego elementu umożliwiającego osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W szczególności, jeśli chodzi o zwiększenie przewidywalności i spójności w stosowaniu polityk inwestycyjnych sprzyjających modelom cyrkularnym, grupa G20 powinna rozważyć stopniowe wycofywanie międzynarodowych finansów publicznych w przypadku projektów przemysłowych, które nie przestrzegają zasad efektywności pod względem wykorzystania zasobów.

– Grupa G20 powinna zapraszać banki do strukturyzacji instrumentów finansowych poprzez łączenie projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym

– Grupa G20 powinna wspierać rozwój platform i funduszy, które zapewniają gwarancje dla odpowiednich projektów pilotażowych wdrażających rozwiązania w gospodarce o obiegu zamkniętym.

-Ważne jest, aby ocenić ekonomiczne, środowiskowe i społeczne skutki przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym skutki dla gospodarki. W tych ocenach należy zwrócić szczególną uwagę na skutki społeczne, jak również na kraje o niskich dochodach.

Raport opublikowany został na stronie Grupy G20.

 

z2-4Jak mierzyć efekty gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie?

W odpowiedzi na liczne możliwości i szanse ekonomiczne, które podkreślane zostały w wielu badaniach, przedsiębiorstwa z całego świata zaczęły wdrażać pilotażowe modele gospodarki o obiegu zamkniętym. Kiedy coraz więcej organizacji zaczyna badać zmiany wdrożone w ich działalności, kreuje to zapotrzebowanie na innowacje dotyczące tego, w jaki sposób mierzyć ich sukces. Od czasu, gdy Fundacja Ellen MacArthur opublikowała serię raportów Towards the circular economy (2012-14), odkrywając szansę ekonomiczną wartą 1 bilion $ dla przedsiębiorstw które przechodzą na gospodarkę obiegową, wiele raportów i badań odzwierciedlało i wzmacniało te ustalenia, w tym raport Growth Within Fundacji oraz badania przeprowadzone przez Accenture, Deloitte, WRAP oraz inne organizacje. Istnieje niemal jednomyślna zgoda, że modele gospodarki o obiegu zamkniętym przynoszą korzyści zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska.

Jednak poszczególne firmy są przyzwyczajone do korzystania z różnorodnych wskaźników i narzędzi we wszystkich aspektach swojej działalności w celu oceny, śledzenia i pomiaru postępów i rozwoju w określonych obszarach i na poziomie firmy.

z2-5

W maju 2015 r. Fundacja wraz z organizacją Granta Design zaprezentowały wyniki dwuletniego projektu wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym (Circularity Indicators project) wydając internetowe narzędzie oceny, które po raz pierwszy pozwoliło przedsiębiorstwom śledzić postępy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowane wskaźniki obejmują wskaźnik główny, wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów, mierzący aspekt regeneracyjny przepływów materiałowych dotyczących danego wyrobu czy firmy, oraz wskaźniki uzupełniające, pozwalające na wzięcie pod uwagę dodatkowych oddziaływań i ryzyka. Metodologia ta skupia się wyłącznie na cyklach technicznych i materiałach pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, gdyż w tym przypadku łatwiej jest zrozumieć strategie obiegu zamkniętego oraz towarzyszące temu korzyści biznesowe.

z2-2

Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów (MCI) skupia się na zawracaniu przepływu strumieni materiałów na poziomie wyrobu i przedsiębiorstwa oraz opiera się na następujących czterech zasadach:

1. używanie surowców z odzysku i recyklingu,

2. ponowne wykorzystywanie składników czy materiałów z recyklingu po zużyciu wyrobu,

3. dłuższe utrzymywanie wyrobów w użytkowaniu (np. wtórne wykorzystywanie/redystrybucja),

4. bardziej intensywne użytkowanie wyrobów (np. poprzez modele obsługi serwisowej czy utrzymywania osiągów technicznych).

z2-3

Przy budowaniu MCI, część dotyczącą zawracania wyrobu poprzez ponowne użycie składników i recykling, tj. zasady 1) oraz 2), a także poprzez wykorzystywanie materiałów i części z recyklingu i ponownego wykorzystania, opisuje się jako część zawracającą strumienia, natomiast część liniowa strumienia jest udziałem pochodzącym z materiałów pierwotnych i lądującym na składowisku (bądź poddanym odzyskowi energii). Zasady 3) oraz 4) traktuje się jako poprawę użyteczności wyrobu – dodatkowy składnik wywodzenia MCI zależny od części liniowej strumienia. Jak podniesiono to powyżej, jest to lekkie uproszczenie, lecz pomaga w zrozumieniu struktury wzorów.

Podczas gdy MCI dostarcza wskazówki, jaka część materiałów danego wyrobu krąży w obiegu zamkniętym, nie bierze on pod uwagę tego, jakie to są materiały ani też nie dostarcza informacji o innych rodzajach oddziaływania danego wyrobu. Zatem jako dodatkowe wsparcie decyzyjne niniejsza metodologia zaleca podejście do priorytetyzację ulepszeń wyrobów, poprzez użycie MCI w połączeniu ze wskaźnikami uzupełniającymi, celem rozpoznawania istotnych ryzyk i oddziaływań.

Ponieważ zainteresowanie koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym na całym świecie ciągle wzrasta, odkąd po raz pierwszy przedstawiony został wskaźnik MCI zapotrzebowanie na narzędzia pomiarowe w cyklu ekonomicznym również wzrosło, i nie jest to proste zadanie.

„Najtrudniejszym wyzwaniem jest zmiana paradygmatu dla firm, które miały w zwyczaju mierzenie redukcji zużycia i jego wpływu, a teraz muszą przechodzić do pomiaru wzrostu wartości i wpływu ich produktów i przedsiębiorstw na cały metabolizm”, Adrian Wain, doradca biznesowy w firmie UL EHS Sustainability.

Wain wyjaśnia, że wskaźnik MCI to mocny punkt wyjścia, podkreśla jednak, że przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowych narzędzi, które rozwijają się poza wartością od 0 do 1 i dostarczają informacji zwrotnych umożliwiających lepszą wydajność. Ponadto przedsiębiorstwa potrzebują również współczynnika wpływu pilotażowych modeli i wzorców gospodarki obiegu zamkniętego na ogólny sukces ich działalności. Na przykład przejście od koncepcji sprzedaży jednorazowej do modelu produktu jako usługi może przynieść więcej korzyści dla całej firmy, ale może nie być wykazane w standardowych raportach sprzedaży kwartalnych.

Złożoność zmiany nie ułatwia pracy wewnętrznych ewaluatorów, idea i kierunek gospodarki o obiegu zamkniętym jest zrozumiały ale firmy jeszcze nie wiedzą jakie powinny być kluczowe wskaźniki efektywności. Pomiar jako środek poprawy i optymalizacji jest wciąż w fazie eksperymentalnej, ale coraz częściej jest wspierany przez rozwój technologii cyfrowych, Internet przedmiotów i dostępność zupełnie nowych zbiorów danych. Można także czerpać z sukcesów innych dziedzin. Uwzględnienie zewnętrznych efektów i przywiązanie wartości do kapitału naturalnego jest dużym wyzwaniem, ale wiele firm i organizacji podjęło się tego wyzwania i osiągnęło rzeczywisty postęp, zarówno w zakresie pomiaru jak i demonstracji korzyści ekonomicznych wynikających z lepszych praktyk.

Żadne pojedyncze narzędzie nie jest w stanie obliczyć pełnego zakresu skutków zmian, gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga ewolucji nowych metod i zrozumienia pojęcia sukcesu firmy.

źródło tekstu circulatenews.org

 

 

z-1Lepsza efektywność wykorzystania zasobów może być warta biliony…

Według raportu Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych opublikowanego 16 marca br, jeśli zwiększymy wydajność zasobową, każdego roku do globalnej gospodarki wpłynie 2 biliony euro.

Raport, poparty badaniami Międzynarodowego Panelu ds. Zasobów, wykazał, że efektywne wykorzystanie światowych zasobów naturalnych oznacza duże pieniądze dla następnego pokolenia, które mogłoby zyskać 2 biliony euro już 2050 roku. W raporcie czytamy, że dowodem tego zjawiska jest program realizowany w Wielkiej Brytanii. W okresie od 2005 do 2010 r. poddano recyklingowi siedem milionów ton odpadów przeznaczonych na składowiska odpadów. Zmniejszono tym sposobem koszty działalności o prawie 180 milionów euro i uniknięto emisji 6 milionów ton dwutlenku węgla. Bardziej zrównoważone wykorzystanie materiałów i energii przyczyniłoby się również do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza, zgodnie Porozumieniem paryskim do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

z-2

„To wygrana z punktu widzenia ochrony środowiska”, powiedział o wynikach raportu Erik Solheim, szef Działu Środowiska ONZ.

Raport został opublikowany zaledwie trzy dni po głosowaniu posłów do Parlamentu Europejskiego o zwiększenie celu recyklingu do 70% w roku 2030, określonego w Pakiecie Gospodarki o obiegu zamkniętym. Simona Bonafè, wiodąca eurodeputowana w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, powiedziała, że głosowanie było „dużym krokiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”.

„Chcemy wycofać się z modelu ‘weź wytwórz, wyrzuć’, za pomocą zasady szybkiego obrotu do gospodarki, w której produkty są zaprojektowane tak, aby mogły być naprawiane, ponownie używane, poddawane recyklingowi i regenerowane” – powiedziała Bonafè.

z-6

z-3

„Robiąc lepszy użytek z naturalnych darów naszej planety, wprowadzimy więcej pieniędzy do gospodarki, stworzymy miejsca pracy i poprawimy poziom życia. Jednocześnie stworzymy niezbędne fundusze na sfinansowanie ambitnych działań na rzecz klimatu „, dodała Solheim.

Jednak nie wszystkie wyniki raportu były dobre. Pokazało to, że korzyści ekonomiczne efektywnego wykorzystania zasobów nie będą równomierne. W raporcie czytamy, że „Wolniejsze wydobycie zasobów zmniejszyłoby przychody i wpłynęłoby na pracę w niektórych gałęziach przemysłu, takich jak górnictwo i kopalnictwo” Mimo tego, stwierdzono, że wszystkie kraje zyskają większe zyski dzięki wdrożeniu polityk, które będą wspierać przejście ku efektywnemu wykorzystaniu zasobów, niż gdyby kontynuowały praktykowanie nieefektywnych działań.

„Jeśli chodzi o poprawę efektywności wykorzystania zasobów, każdy kraj i region ma różne możliwości i wyzwania. Tak więc na wszystkich szczeblach musi obywać się więcej dyskusji na temat polityki naukowej i muszą one być dostosowane do konkretnych priorytetów dla danego obszaru „Stwierdzono że, efektywne wykorzystanie zasobów i ambitne działania na rzecz klimatu w państwach należących do grupy G7 oraz Unii Europejskiej zwiększą Produkt Krajowy Brutto o prawie 600 bilionów EUR w roku 2050.

z-5

 

„Mam nadzieję, że raport będzie informował i inspirował zarówno decydentów sektora publicznego, jak i prywatnego do podejmowania wielu takich starań”, Solheim.

z-4Część II raportu dotyczy trendów w wykorzystaniu zasobów, efektywności wykorzystania zasobów, a także ekonomiki oraz kwestii zarządzania mających wpływ na ten obszar.

W rozdziale 1 tej części omówione zostały aktualne trendy w zakresie wykorzystania zasobów, oraz ich obecnie występujące oddziaływanie na środowisko. Rozważane są potencjalne wyzwania, które mogłyby dalej się rozwijać, gdyby obecne tendencje miały się utrzymać bez zmian. Rozdział 2 części II przedstawia ostatnie trendy w efektywności wykorzystania zasobów i stawia pytanie o to, czy szybkość tych udoskonaleń jest wystarczająca, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko. W obu tych rozdziałach, sprawdzane są cztery główne kategorie zasobów: materiały, ziemia, woda i energia. Chociaż oba rozdziały opisują pewien wpływ na konsekwencje obecnych trendów pod względem przyszłych wyzwań, część IV raportu podejmuje temat nieco bardziej szczegółowo. Część II jest kontynuacją rozważań dotyczących zasobów i dotyczy szczegółowych warunków, które mają wpływ na wykorzystanie zasobów, oraz zakresu, w jakim można poprawić efektywność wykorzystania zasobów: rozdział 3 części II dotyczy ekonomii, z kolei a rozdział 4 zarządzania wykorzystaniem zasobów i efektywnością.

Raport dostępny jest po kliknięciu na poniższy link.

Resource Efficiency: Potential and Economic Implications

 

 

xxx

Małe przedsiębiorstwa źródłem inspiracji dla wielkiego biznesu.

 

Dla wielu małych i mikroprzedsiębiorstw zasada „użyj, napraw i użyj ponownie” jest nie tylko nową koncepcja środowiskową lub ekonomiczną a sposobem na prowadzenie biznesu. Jednak przyszłe potrzeby środowiska nie wymagają od przedsiębiorców, by poprawić ten prosty pomysł, ale także dostosować się do nowych zasad, przepisów i wymagań klienta.

Główną siłą napędową do tego aby gospodarka oparta na wielokokrotnym użyciu materiałów mogła osiągnąć sukces jest eko-projektowanie. Eko projektowanie polega na tym, że produkty wytwarzane są z uwzględnieniem możliwości ich późniejszego przetworzenia i na koniec cyklu ich życia nie trafiają na składowisko. Materiały z których zostały wykonane w ten sposób produkty mogą być naprawiane, rekonstruowane lub recyklowane.

Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna być motywowana biznesowo, przemysł musi zrozumieć potrzeby środowiskowe i społeczne, dotyczące zaprzestania bycia społeczeństwem odpowiedzialnym za generowanie i wyrzucanie śmieci.

„Staramy się w ramach naszej pracy znaleźć równowagę pomiędzy sprzecznymi sektorami społeczeństwa obywatelskiego a istotą silnych rynków surowców wtórnych, tak aby cykliczność była normą w procesach przemysłowych. Obejmuje to stymulację do tworzenia czystych i pewnych źródeł dobrej jakości surowców wtórnych.” Cillian Lohan z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno– Społecznego.

Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny, uznaje również, że części składowe produktów nie zawsze są opłacalne ekonomicznie na tyle by je wyodrębnić i dostarczać czystych i dobrej jakości surowców wtórnych. Z tego powodu, eko-projekt jest elementem niezbędnym dla innowacji w biznesie w celu zapewnienia, że części składowe mogą być odzyskiwane jako wysokiej jakości surowce wtórne. Modele biznesowe, które sprzedają usługi, zamiast produktu powinny stać się normą. Gdy produkt osiąga swój kres życia, zwracany jest do właściciela, który jest także producentem. Takie podejście będzie powodowało problemy dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie oferuje możliwości w zakresie polepszania jakości produktu.

Z chwilą kiedy produkt projektowany jest zgodnie z ideą eko-projektu (projektowanie pod kątem trwałości, projektowanie pod kątem leasingu/usługi, projektowanie pod kątem ponownego użycia w produkcji oraz projektowanie pod kątem odzyskiwania materiałów) stanowi to zachętę do tego by odzyskać dany produkt, ponieważ jego komponenty są wartościowymi surowcami, które mogą zostać poddane recyklingowi. Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny był pierwszą instytucją Unii Europejskiej, która przygotowała odpowiedź do pakietu Gospodarki o obiegu zamkniętym, zmian legislacyjnych oraz samego planu działań.

9 i 10 marca br. Odbędzie się dwudniowa konferencja, zorganizowana przez Komisję Europejską i Komitet, której tematem będzie paneuropejska platforma gospodarki o obiegu zamkniętym i to w jaki sposób dzielić się najlepszymi praktykami w ramach Circular Economy.

Treść artykułu dostępna na stronie The Parliament Magazine.

 

katowiceluty1W dniach 20 – 21 lutego w Katowicach odbyła się XII Konferencja Naukowo – Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce. Tematami dyskusji specjalistów podczas konferencji była polska rzeczywistość w kontekście europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, energetyka i ciepłownictwo przyjazne środowisku, inwestycje i modernizacje, pomysły na paliwa, przyszłość polskiego węgla. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski oraz dr Tomasz Szczygielski z prezentacją „KU MAPIE DROGOWEJ dla minerałów antropogenicznych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego”. (prezentacja dostępna po kliknięciu na ikonę prezentacji)

W ramach prezentacji przedstawiono m.in. Raport Parlamentu Europejskiego (Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) na temat przyszłych zmian Dyrektywy odpadowej związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Zmiany służyć będą przede wszystkim zwiększeniu poziomu recyklingu, lepszemu zrozumieniu oraz bardziej precyzyjnemu zdefiniowaniu środków i inicjatyw dla zwiększania ponownego użycia.

Kolejnym dokumentem przedstawionym podczas prezentacji był Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020, który jest samodzielnym dokumentem określającym podstawowe działania w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych. Inicjatywy, które będą podejmowane na podstawie założeń zawartych w tym dokumencie wpisują się w realizację celów określonych zarówno w unijnych jak i krajowych dokumentach o charakterze strategicznym i programowym. Na szczeblu unijnym są to przede wszystkim: Strategia Europa 2020 oraz powiązane z nią inicjatywy przewodnie m.in. Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Z kolei na poziomie krajowym są to tzw. zintegrowane strategie oraz programy, w tym: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020 – Dynamiczna Polska oraz Krajowy plan gospodarki odpadami 2022. Uwagę zwrócono szczególnie na fakt iż stosując zasady zrównoważonego rozwoju do zamówień publicznych, pod pojęciem „zrównoważone zamówienia publiczne” należy rozumieć proces, w którym organizacje zaspokajają swoje potrzeby m.in. na roboty budowlane w oparciu o stosunek jakości do ceny w całym cyklu życia, generując korzyści nie tylko dla organizacji, ale także dla społeczeństwa i gospodarki, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkód dla środowiska.

Podczas prezentacji odwołano się również do dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju: Mapy drogowej Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, której przygotowanie jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a więc wpisać się ma w całościową wizję rozwoju kraju. Mapa drogowa ma w szczególności zidentyfikować działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów, kompleksowo zaproponować narzędzia służące przejściu od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkie dokumenty omawiane podczas prezentacji dostępne po kliknięciu na poniższe linki:

Raport Parlamentu Europejskiego dot. Zmiany dyrektywy o odpadach. 

Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020

Mapa drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

21-02-221 lutego w stolicy Azerbejdżanu odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej NDC. W tegorocznym spotkaniu udział wziął dr Tomasz Szczygielski. W spotkaniu uczestniczyli eksperci Clima East – projektu finansowanego w ramach wsparcia krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji w kwestii łagodzenia i adaptacji zmian klimatu. Głównym tematem spotkania był obecny status Mapy Drogowej Azerbejdżanu oraz planowanie sektorowe.

 

Agenda spotkania wraz z prezentacjami dostępne są na stronie Clima East.

Prezentacja dr Tomasza Szczygielskiego dotyczyła wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle i bezodpadowej energetyki węglowej. Prezentacja dostępna po kliknięciu na link.

 

 

strona-mr1„Definiowanie ubocznych produktów spalania jako odpadów, z punktu widzenia GOZ, nie jest właściwe”, czytamy w dokumencie opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju: Mapie drogowej Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

W czerwcu ubiegłego roku opublikowane zostało Zarządzenie Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia międzyresortowego Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resorów: środowiska, edukacji narodowej, energii, infrastruktury i budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowa. Celem prac Zespołu było m.in. opracowanie Mapy Drogowej w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz z ich horyzontem czasowym i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju w robocze prace Zespołu w przyszłości włączeni zostaną także przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i inne podmioty, których dotyczy GOZ.

Ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju dowiadujemy się również, że dyskusja nad pierwszym konspektem Mapy Drogowej oraz utworzenie tematycznych grup roboczych, w których będą uczestniczyć zaproszeni partnerzy społeczno-gospodarczy była celem drugiego spotkania Zespołu. Przygotowanie Mapy drogowej jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a więc wpisać się ma w całościową wizję rozwoju kraju.

Mapa drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, stanowi odpowiedź na jedną z konkluzji spotkania ministrów UE na Radzie do spraw Środowiska w czerwcu 2016r. jaką jest propozycja, aby państwa członkowskie – śladem Komisji Europejskiej – opracowały tym razem krajowe programy implementujące koncepcję GOZ.

Dokument stanowi próbę zaproponowania działań na poziomie krajowym, w dokumencie podkreślono, że w Polsce nie startujemy od zera i w wielu miejscach poszczególne elementy GOZ są już w tej chwili realizowane, a dobre praktyki z różnych części Polski coraz częściej widać zarówno w administracji, jak i w przedsiębiorstwach.

Do głównych wyzwań jakie stoją przed Polską zaliczono nierównowagę na rynkach surowców oraz rywalizację cenową ich eksporterów grożąca destabilizacją gospodarczą i spadkiem innowacyjności, a także zagrożenie osłabienia dynamiki rozwoju gospodarki światowej, a przede wszystkim zaostrzenia problemów najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, w tym rozwój sytuacji w UE.

Mapa drogowa ma w szczególności zidentyfikować działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów, kompleksowo zaproponować narzędzia służące przejściu od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ma być jednym z elementów realizacji celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tworzenia warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.

Działania zaproponowane w Mapie drogowej mają przyczynić się do realizacji czterech polskich priorytetów jako kluczowych elementów budowania GOZ, wśród których wyróżniono: innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym ułatwiony byłby ich przepływ, zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, wynikającej ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz rozwój sektora usług.

Już w rozdziale I dokumentu pt. „Zrównoważona produkcja przemysłowa” uwagę zwrócono na istotną rolę odpadów z przemysłu w polskiej gospodarce oraz nowe możliwości jej rozwoju. „W Polsce istnieje duży potencjał poprawy w zakresie działań dot. odpadów przemysłowych, w szczególności pochodzących z działalności górniczej i wydobywczej, przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną. Dotychczas, w dyskusji publicznej stosunkowo mało uwagi poświęcano problematyce odpadów w ww. obszarach w porównaniu do zainteresowania tematyką odpadów komunalnych.”

W dokumencie podkreślono fakt, że w 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich to górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną było głównym źródłem odpadów, a zarówno w prawie europejskim, jak i polskim brak jest specyficznych uregulowań dot. Odpadów przemysłowych.

Czytamy, że definiowanie ubocznych produktów spalania jako odpadów, z punktu widzenia GOZ, nie jest właściwe i może spowalniać działania inwestycyjne dot. ich zagospodarowania. „Definicje odnoszą się do faktu, że powstają w wyniku spalenia węgla, a nie do produktu, jaki z tego procesu powstaje. Określanie ubocznych produktów jako materiałów czy minerałów antropogenicznych pozwala podejść do tego zagadnienia nie przez pryzmat odpadu, który trzeba zagospodarować, ale z punktu widzenia surowca, który można wykorzystać. Produkcja kruszyw z minerałów antropogenicznych pochodzących z powyżej opisanych procesów może w istotny sposób wdrożyć ideę GOZ w przemyśle energetycznym w Polsce.”

Propozycje działań w zakresie odpadów przemysłowych to:

„- opracowanie wytycznych dot. zagospodarowania odpadów przemysłowych: z uwagi na fakt, że temat ten nie ma – poza dokumentami referencyjnymi BAT/ BREF – jednolitej podstawy regulacyjnej w prawie UE, ani w prawie polskim, działania powinny skupić się na zwiększaniu świadomości i zachęcaniu do poszukiwania nowych sposobów zagospodarowania odpadów przemysłowych. W podziale na poszczególne sektory gospodarki dokonana zostanie analiza możliwości zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności mając na uwadze potencjał międzysektorowy i tworzenie klastrów gospodarczych;

– dedykowana platforma rynku na surowce wtórne: dokonana zostanie analiza potrzeby i wykonalności dedykowanej platformy na surowce wtórne. Konsultacje tej idei doprowadzą do wniosków jaki ma ona mieć charakter, czy będzie służyła celom handlowym, czy w szczególności informacyjnym i marketingowym. Poza podstawowym celem ma dawać przedsiębiorcom wiedzę nt. popytu i podaży surowców wtórnych z różnych dziedzin gospodarki oraz ich cen; wzmacnianie roli GOZ w klastrach gospodarczych w kontekście obiegu surowców i odpadów przemysłowych: wzmocnione zostaną działania dotyczące klastrów, ażeby w jeszcze większym stopniu uwzględniały one GOZ. Umiejscowienie tego podejścia w centrum współpracy przedsiębiorców i ośrodków badawczych oraz na wszystkich etapach cyklu życia może dać istotny impuls do działań zarówno horyzontalnych, jak i jednostkowych w kierunku GOZ;

– analiza potencjału oraz wykonalność otwierania hałd odpadów przemysłowych: w wielu dziedzinach gospodarki podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów od lat było ich składowanie. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny, należy przypuszczać, że część hałd może być źródłem surowców do procesów produkcyjnych.”

Treść dokumentu dostępna na stornie Ministerstwa Rozwoju oraz po kliknięciu na poniższy link.

Mapa drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

 

 

“Towards the Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated Transition”

 

tce1

Od czasów rewolucji przemysłowej w naszych gospodarkach utrwalił się linearny model wzrostu polegający na wydobyciu surowców, przetworzeniu do produktu, zużyciu produktu i jego wyrzuceniu. Model ten, oparty jest na założeniu, że zasoby występują obficie, są szeroko dostępne i łatwo pozyskiwalne, tymczasem Europejczycy zużywają zasoby średnio dwa razy szybciej niż nasza planeta jest w stanie je odnowić. Tylko w ciągu ostatnich 30 lat globalne zużycie zasobów wzrosło o 132%, co z kolei doprowadziło do znacznego wzrostu ich cen.

Niestabilność cen, ryzyko niedoboru dostaw oraz malejąca ilość zasobów naturalnych zwróciły uwagę świata biznesu, polityki i nauki. Coraz wyraźniej zaznacza się potrzeba stworzenia nowego modelu gospodarczego opartego na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, która z założenia jest odtwarzalna, a jej celem jest utrzymywanie wartości surowców, materiałów i produktów.

 

W raporcie wydanym przez Fundację Ellen MacArthur autorzy dowodzą, że gospodarka o obiegu zamkniętym może rozwiązać problemy z zasobami, lecz jest także źródłem wzrostu, tworzy nowe miejsca pracy i ogranicza negatywne efekty środowiskowe, w tym emisję dwutlenku węgla. Raport stanowi podsumowanie analiz prowadzonych w ramach pracy Fundacji, obejmuję aspekty związane z degradacją systemów naturalnych, tendencjami w prawodawstwie, rozwojem technologicznym.

Autorzy raportu przedstawiają czynniki wskazujące na coraz gorsze funkcjonowanie modelu linearnego, jakimi są m.in. straty ekonomiczne i strukturalne. Na przykład: przeciętny europejski samochód spędza na parkingu 92% czasu, straty żywności wzdłuż łańcucha wartości wynoszą 31%, a recykling materiałowy w Europie jest w stanie przechwycić zaledwie 5% początkowej wartości surowców. Autorzy przedstawiają zasady na jakich opiera się gospodarka o obiegu zamkniętym, zasada pierwsza odnosi się do zachowanie i wzbogacenie kapitału naturalnego, druga do optymalizacji wykorzystania surowców poprzez utrzymywanie produktów, komponentów i materiałów w obiegu zamkniętym z zachowaniem ich najwyższej jakości w cyklach: technicznym i biologicznym (schemat poniżej), zasada trzecia odnosi się do rozwijania wydajności systemu.

system_diagram_cropped

 

W raporcie przedstawiono zasady oraz fundamentalne cechy gospodarki o obiegu zamkniętym, autorzy podają cztery tzw. źródła kreacji wartości: siła obiegu wewnętrznego, opierająca się na zasadzie mówiącej, że im ściślejszy obieg tym cenniejsza jest strategia (naprawa i konserwacja produktu pozwala zachować większą jego wartość niż np. recykling), siła wydłużonego obiegu, odnosząca się do maksymalnego zwiększania następujących po sobie cykli i czasu ich trwania (kilkukrotne ponowne użycie, pozwalające zaoszczędzić materiały, energię i nakłady pracy), siła użycia kaskadowego, odnosząca się do zróżnicowania ponownego użycia (użycie materiału odpadowego w różnych łańcuchach wartości) oraz siła czystych materiałów wejściowych (niezanieczyszczone materiały pozwalają zwiększyć poziomy zbiórki i recyklingu).

Eksperci Fundacji Ellen MacArthur, SUN i McKinsey wspólnie oszacowali, że dzięki wdrożeniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym europejski PKB mógłby wzrosnąć nawet o 11% do 2030 roku i 27% do roku 2050. Obecny scenariusz rozwoju zakłada odpowiednio 4% i 15%. Co więcej, autorzy podają, że przy zaawansowanym scenariuszu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorach produktów o średniej żywotności roczna oszczędność materiałów może sięgnąć w UE nawet 630 mld dolarów netto, a w przypadku dóbr szybko zbywalnych (FMGC, fast moving consumer goods) dodatkowy potencjał oszczędności może wynieść aż 700 mld dolarów w skali globalnej. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym przyczyni się również do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o połowę w stosunku do obecnych poziomów (48% do 2030 roku w sektorach transportu, żywności) oraz przyniesie spadek konsumpcji materiałów pierwotnych (o 32% do roku 2030 i 53% do roku 2050).

ct3Jako cztery podstawowe filary gospodarki o obiegu zamkniętym autorzy raportu podają: projektowanie i produkcję dóbr, nowe modele biznesowe które odchodzą od własności na rzecz subskrypcji, właściwa logistyka odzysku i przetwarzania oraz większa użyteczność poprzez podniesienie jakości produktów. Fundacja proponuje również model biznesowy oparty na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, model ReSOLVE, czyli sześć „biznesowych ścieżek działania”, jest to zestaw sześciu działań opracowanych na podstawie analiz danych ze studiów przypadku oraz opinii ekspertów. Mają one pomóc przedsiębiorcom i rządom przestawić się na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Są to: regeneracja, współużytkowanie, optymalizacja, zamykanie obiegów, wirtualizacja i wymiana. Jego istotę oddaje akronim ReSOLVE, przedstawiony w formie schematu. Działania ujęte w schemacie pozwalają zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, wydłużyć ich żywotność, oraz odejść od zużycia zasobów surowców nieodnawialnych.

 Treść raportu do pobrania na stronie Fundacji Ellen MacArthur

 

 

systemiq-portrait-for-pub-pageNowy raport FundacjI Ellen MacArthur i SYSEMIQ

W styczniu br. Firma SYSEMIQ we współpracy z Fundacją Ellen MacArthur i wsparciu finansowym firmy SUN, przedstawiła podczas 47 Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii, nowy raport pt. „Achieving growth within”. Celem przygotowania raportu była identyfikacja i wskazanie dziesięciu innowacji i priorytetowych, zdaniem autorów inwestycji, dla dalszego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie do roku 2025.

„Ten nowy, inspirujący raport jest przydatnym i przedstawionym we właściwym momencie narzędziem, które pomoże nam skoncentrować nasze wysiłki i zasoby na najbardziej obiecujących aspektach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym” – Karmenu Vella, komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

Przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, może przynieść wiele korzyści zwłaszcza dla wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, niezależności zasobowej oraz zdrowia i lepszego stanu środowiska. W Unii Europejskiej, ten wzmacniający i regeneracyjny model został poparty przez polityków, którzy zobowiązali się do realizacji długoterminowej strategii. Zarówno dla inwestorów jak i firm, zmiana praktyk w kierunku tych rozwijających gospodarkę okrężną znalazła szerokie poparcie ze względu na istniejące szanse biznesowe, które stają się coraz bardziej namacalne.

W dobie powolnego wychodzenia z kryzysu i stagnacji inwestycji przemysłowych, przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym jest źródłem innowacji i odnowy przemysłowej dla Europy. Autorzy raportu zaznaczają, że jest to właściwy moment, dla Unii Europejskiej – biorąc pod uwagę integrację rynków i silne instytucje – Europa ma wyjątkową okazję do tego aby w pełni czerpać korzyści ze zmiany. Jednak, podczas gdy gospodarki wykazują pewne oznaki ożywienia w tym kierunku, to nadal poziom inwestycji w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym jest zbyt niski.

Wcześniejsze publikacje Fundacji Ellen MacArthur przedstawiały długoterminową wizję Gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie, nowy raport identyfikuje najważniejsze możliwości inwestycji wraz z przedstawieniem reform politycznych i działań biznesowych potrzebnych do tego aby je wdrożyć. Raport skupia się na trzech łańcuchach wartości, sektora mobilności, przemysłu spożywczego i budownictwa, które stanowią łącznie 60% wydatków konsumentów i na które przypada 80% zużycia zasobów.

W raporcie stwierdzono, że wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym na szeroką skale przyniesie możliwości inwestycyjne warte łącznie 320 mld euro (w przemyśle spożywczym, sektorze mobilności i budownictwa).

Mobilność (135 mld euro)

– integracja systemów transport publicznego z systemem dzielenia pojazdów

– projektowanie i produkcja samochodów zero-emisyjnych, zbudowanych z komponentów wielokrotnego użytku – regeneracja części samochodowych na wysoką skalę

Żywność (70 mld euro)

– zmiana praktyk rolniczych na takie, które umożliwiają regenerację gleby i ekosystemów – odzysk składników odżywczych i energii z odpadów – rozwój miejskich form uprawy

– opracowanie nowych źródeł białka

Budownictwo (115 mld euro)

– projektowanie i produkowanie materiałów wielokrotnego użytku, materiałów modułowych, budowanie energooszczędnych budynków z trwałych nietoksycznych materiałów.

– zwiększenie ponownego wykorzystania materiałów budowlanych

– wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w rozwój i projektowaniem obszarów miejskich

Realizacja tych dziesięciu innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych może przynieść dodatkowe korzyści dla Europy. W raporcie stwierdzono, że już w 2025 roku w porównaniu z rokiem obecnym, w Unii Europejskiej PKB wzrośnie o 7%, zużycie zasobów zmniejszy się o dodatkowe 10%, a roczna emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 17%. Zdaniem autorów raportu zmiany jakie zajdą pod wpływem transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym wpłyną nie tylko na obszar Unii Europejskiej ale znacznie szerzej, m.in. poprzez kreowanie globalnych standardów w zakresie projektowania, wyboru materiałów oraz dostarczanie innym regionom świata potrzebnych strategii dla transformacji innowacji przemysłowych.

„Raport przedstawia jakie pierwsze kroki powinny być podejmowane przez przedsiębiorstwa i rządy aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym i korzyści płynące ze zmiany dotychczasowego linearnego modelu gospodarki. Pokazuje w jaki sposób Europa może wykorzystać nowe możliwości w zakresie innowacji, wzrostu i stopniowo odchodzić od zużycia ograniczonych zasobów.” – Dame Ellen MacArthur, założyciel Fundacji Ellen MacArthur

Zdaniem autorów raportu po szerokim prześledzeniu możliwości wzrostu gospodarczego, to inwestycje w ramach obszarów przemysłu spożywczego, mobilności i budownictwa są priorytetowe dla przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Autorzy zaznaczają, że dla realizacji działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym niezbędne są działania decydentów na szczeblu Europejskim, krajowym, regionalnym oraz miejskim. Takie działania są potrzebne aby stworzyć ramy polityki, która określa jasny kierunek, usuwa przeszkody i ułatwia współpracę. W raporcie podkreślono znaczenie najnowszych osiągnięć, zidentyfikowanych możliwości, studiów przypadku firm już działających, istniejących barier i konieczności potencjalnych interwencji decydentów i przedstawicieli biznesu.

Raport do pobrania na stronie Ellen MacArthur

 

 

The New Plastics Economy: Catalysing action, nowy raport Ellen MacArthur Foundation i Światowego Forum Ekonomicznego.

 

22Światowa produkcja tworzyw sztucznych stale rośnie, przewiduje się, że do 2050 r. ulegnie potrojeniu a w oceanach pływać będzie więcej plastiku niż ryb. Tworzywa sztuczne są integralną częścią światowej gospodarki, dostarczają wielu korzyści, mają jednak wiele wad. W styczniu 2017 roku opublikowany został raport The New Plastics Economy: Catalysing action.

Przygotowany został przez Fundację Ellen Mac Arthur i Światowe Forum Ekonomiczne przy wsparciu analitycznym SYSTEMIQ. Jest pierwszym raportem skierowanym do światowego przemysłu tworzyw sztucznych, mającym na celu zapewnienie jasnej strategii gospodarki plastikiem, a przede wszystkim zmiany przetwarzania plastiku w kierunku podnoszenia poziomu recyklingu i wprowadzenia nowych modeli opakowań, wskazujący jej realny wpływ na ekonomię. Nowa strategia stanowi zbiór działań w ramach strategii, których efektem będzie wprowadzenie globalnych systemów produkcji i recyklingu plastiku, działających zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.

Strategia ma przyczynić się do znacznego wzrostu wskaźnika recyklingu tworzyw sztucznych, z obecnych 14% do 70%. W raporcie podkreślono, że bez fundamentalnych zmian w projektowaniu plastiku i wdrażaniu innowacji 30% opakowań plastikowych nigdy nie zostanie poddanych recyklingowi. Z kolei 20% plastikowych opakowań może być używane ponownie dzięki nowym modelom biznesowym (wymiana torebek jednorazowych na alternatywne opakowania wielokrotnego użytku) przynosząc znaczne korzyści ekonomiczne. Dla osiągnięcia zmian systemowych niezbędna jest współpraca producentów tworzyw sztucznych, decydentów i naukowców, 50% opakowań plastikowych może być korzystnie zutylizowanych jeśli nastąpi zmiana w projektowaniu opakowań uwzględniająca ich przyszłe wykorzystanie m.in. poprzez wdrożenie dobrych praktyk i standardów w projektowaniu opakowań i odpowiednich przepisów. Zdaniem autorów raportu wzmocniłoby to działania w zakresie recyklingu i stałby się on atrakcyjną ekonomicznie alternatywą dla składowisk i spalarni.

Autorzy podkreślają, że kluczem do sukcesu jest współpraca pomiędzy poszczególnymi ogniwami globalnego łańcucha wartości tworzyw sztucznych – od projektantów do podmiotów zajmujących się recyklingiem. Analiza przeprowadzona na potrzeby sporządzenia raportu wykazała, że projektowanie (materiałów, opakowań, modeli dostawy) odgrywa szczególnie istotną rolę, jest niezbędne dla wdrożenia nowej strategii i dotyczy wszystkich kategorii opakowań plastikowych.

Zdaniem autorów raportu inicjatywa ma silne poparcie wśród przedsiębiorców, decydentów, organizacji pozarządowych oraz naukowców, których łączy wspólny cel jakim jest wprowadzenie efektywnego planu globalnego systemu gospodarki plastikiem. Nowy plan popiera ponad 40 globalnych liderów produkcji, m.in. firmy Unliver, Danone, Veolia, Amcor, The Coca-Cola Company, Mars, Novamont a Komisja Europejska planuje jeszcze w tym roku opublikować strategię dedykowaną plastikom w ramach Planu działań dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jako 5 głównych działań, które mają przynieść sukces strategii jeszcze w tym roku autorzy podają m.ini. współpracę pomiędzy poszczególnymi ogniwami globalnego łańcucha wartości tworzyw sztucznych, podjęcie działań w kierunku stworzenia Globalnego Protokołu dla tworzyw sztucznych, stawianie wyzwań dla innowacji i opracowanie przez naukowców najlepszych rozwiązań dla 30% opakowań, które nie mogą być obecnie poddawane recyklingowi, sfinalizowanie projektu badawczego mającego wykazać wpływ zanieczyszczeń na środowisko wodne oraz zachęcanie szerszej grupy zainteresowanych do pracy nad zmianą systemu – projektantów, decydentów oraz stworzenie we współpracy z firmą IDEO platformy Circular Design Guide będącej punktem odniesienia dla projektowania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem będzie inspirować i wspierać projektantów, naukowców i innych osób zainteresowanych wprowadzeniem zmian. W ramach strategii autorzy planują również informowanie decydentów odnośnie wizji i zaleceń w ramach tworzenia nowej gospodarki plastikiem.

Treść raportu do pobrania na stronie New Plastic Economy

 

COP 22, 7-18 listopada, Marrakesz
cop-227 listopada rozpoczyna się 22. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP22). Tegoroczna konferencja odbywa się w Marrakeszu (Maroko). Polskiej delegacji przewodniczy Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

dr Tomasz Szczygielski przedstawił prezentację dotyczącą Bezodpadowej Energetyki Węglowej jako element praktycznego wdrażania zasad Gospodarki Obiegowej w Polsce.

 

 

 

 

Więcej informacji na temat konferencji COP 22 na stronie wydarzenia

oraz na stronie Ministerstwa Środowiska .

 

marrakesh
prezentacja

 

 

 

 

 

 

Prezentacja z Konferencji jest dostępna tutaj (PDF) lub po kliknięciu w obrazek.

 

 

XXIII Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI, Zakopane

konferencjaW dniach 19 – 21 października 2016, odbyła się już 23 konferencja Popioły z energetyki. Program merytoryczny tegorocznej konferencji przygotowywany został w oparciu o analizę ogólnej sytuacji branży, w szczególności wzięto po uwagę legislacje przygotowywane w ramach prac Unii Europejskiej w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), jak również oczekiwania sektorów wytwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z polityką klimatyczną i wynikających z niej potrzeb implementacji zasad gospodarki bezodpadowej (Zero Waste Europe), efektywnego wykorzystania zasobów (Resource Efficent Europe) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy).

Gospodarce obiegu zamkniętego poświęcona była znaczna część konferencji, gdyż strategia ta wkroczy niebawem w fazę realizacji. Będzie to oddziaływać istotnie na sposób funkcjonowania obszaru zagospodarowania ubocznych produktów spalania paliw stałych. Referaty tegorocznej konferencji wskazały drogę do realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno od strony wymogów formalno-prawnych jak i praktyki biznesowej. Zagadnienia te przedstawione zostały zarówno z poziomu Komisji Europejskiej, jak i Polski.

Podczas konferencji POPIOŁY Z ENERGETYKI głos zabrali przedstawiciele całej branży, co umożliwiło kompleksowe przedstawienie aktualnej problematyki, sytuacji i perspektyw dla minerałów antropogenicznych. Tak jak corocznie w konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, sektora energetyki, biznesu przetwarzania ups, producenci urządzeń i instalacji, laboratoriów i instytutów badawczych.

Fragmenty publikacji jakie ukazały się w ramach konferencji dostępne są po kliknięciu w miniaturę okładki. Zainteresowanych pełną wersją publikacji prosimy o kontakt mailowy.

 

Zapisz

Zapisz

Seminarium „Wdrażanie Circular Economy w Polsce”, 8 stycznia 2016, Warszawa

circular-economy_referenceW dniu 8 stycznia 2016 r. w Politechnice Warszawskiej seminarium „Wdrażanie Circular Economy w Polsce” dyskutowano na temat społecznych korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym. Seminarium odbyło się z udziałem kluczowych zagranicznych oraz krajowych ekspertów wśród nich między innymi: dr. Anders Wijkmana z Klubu Rzymskiego, Vincent Aurez, Instytut Circular Economy we Francji, dr inż. Hans Joachim Feuerborn, VGB Niemcy, dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska, IBS, Waldemar Szulc – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, prof. Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. Arkadiusz Szymanek – Politechnika Częstochowska , Jacqueline Kacprzak – Ministerstwo Rozwoju , dr Piotr Dardziński –Ministerstwo Nauki, Zbigniew Kamieński – Ministerstwie Rozwoju, Marek Zagórski – Ministerstwo Skarbu.

Zgromadzonych powitał prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, a w tematykę wykładów wprowadził dr inż. Tomasz Szczygielski z Instytutu Badań Stosowanych PW. Seminarium rozpoczęła prezentacja pt. Circular Economy i jej pożytki dla państwa i społeczeństwa dr. Andersa Wijkmana z Klubu Rzymskiego, który rozwinął kluczowe pojęcie seminarium. W pierwszej części seminarium przedstawione zostały również sposoby wdrażania założeń Circular Economy we Francji i Niemczech. W dalszej części spotkania podjęto aspekty zagadnienia odnoszące się bezpośrednio do implementacji zasad Circular Economy w Polsce. Po każdej sesji seminarium odbywały się dyskusje uczestników.

Organizatorem seminarium była Politechnika Warszawska we współpracy z Polską Unią UPS.

Zainteresowanych materiałami konferencyjnymi (publikacjami oraz prezentacjami prelegentów) prosimy o kontakt mailowy.

Program Seminarium

Materiały konferencyjne:

pakiet-ce  dlaczego korzysci

rynek_pracy

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Save

Zapisz

Zapisz