O nas

Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych (CIMA) utworzone zostało w Instytucie Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. w Warszawie, dnia 1 grudnia 2013 roku.
CIMA prowadzi działalność w zakresie inżynierii minerałów antropogenicznych poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, mających na celu opracowanie modelu polskiej nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej, zorientowanej na innowacyjność i opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.
W tym celu CIMA dąży do integracji doświadczenia i potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej
z jednostkami krajowymi działającymi w obszarze ochrony zasobów mineralnych i przetwarzania minerałów antropogenicznych oraz współpracuje z wybranymi jednostkami zagranicznymi.

tomasz-szczygielskiPracami CIMA kieruje dr inż. Tomasz Szczygielski, ekspert w zakresie przetwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania w energetyce węglowej. Założyciel i przewodniczący Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania od 1993-2013. Wiceprezydent europejskiego stowarzyszenia ECOBA w latach 2002-6. Członek Komitetu Technicznego ds. betonu PKN. Członek zespołów roboczych CEN do spraw popiołów lotnych do betonu. Współautor kilkunastu opracowań dla energetyki zawodowej, cieplnej i przemysłowej w zakresie gospodarki odpadami. Organizator ponad 200 konferencji, warsztatów i szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Redaktor 20 książek, autor ponad 50 artykułów. Ekspert w zakresie badań REACH dla popiołów z energetyki.
Współautor 3 patentów i innowacyjnych opracowań, w tym Bezodpadowej Energetyki Węglowej. Współautor 6 publikacji nt. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, licznych artykułów oraz warsztatów poświęconych tej tematyce.

Kontakt:

Email: tomasz.szczygielski@ibs.pw.edu.pl

Tel.: 601 707 055

 

Zapisz

Zapisz

Dagmara Masłowska, od 2014 pracownik Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych. doktorantka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.  Laureatka ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie „Energia do nauki”, praca pt. Perspektywa wykorzystania minerałów antropogenicznych z energetyki jako surowców w gospodarce niskoemisyjnej. Autorka publikacji dotyczących Minerałów Antropogenicznych i Gospodarki obiegu zamkniętego oraz współautorka projektów badawczych dla przemysłu.

Kontakt:

Email: dagmara.maslowska@ibs.pw.edu.pl

Tel.: 535 317 869

Zapisz